निशब्द

काही शब्द राहून गेलेत,
ओठी आलेच नाहीत,
काही शब्द राहून गेलेत,
कोऱ्या कागदावर उमटलेच नाहीत..

कधी हिम्मत नाही झाली,
तर कधी वेळ चुकीची वाटली.
कधी गर्दीत सापडलो,
तर कधी स्वतःतच गुंतलो.
शब्द मनी आलेत
पण मग कुठेतरी विरघळून गेलेत.

काही सांगायचे आहे, सांगू तरी कसे?
शब्द ह्रिदयाच्या कोणत्या कोपऱ्यात लपून बसलेत.
ज्या शब्दांवर विश्वास करावा,
तेच नेमके दगा देऊन बसलेत..
8245692575_cc52879eb4_m

क्षणांनी भरारी घेतली, पण शब्दांनी नाही.
कंठात अटकून गेले,
कंठ दाटवून गेलेत.

निरोप घेताना हलकेसे हसू बरे,
थोडे अश्रू बरे.
शब्द सुचलेच नाही.
काही बोलावेसे वाटले,
पण आवाज निघालाच नाही.
निशब्द झालो, तसेच राहावेसे वाटले.
शब्द आलेत,
पण मग न बोललेले बरोबर वाटले.

– शंतनु घारपुरे

Advertisements

2 thoughts on “निशब्द

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s