कावळा

किती महत्व असावे कावळ्याचे आपल्या रोजच्या जीवनात? माला अचानक रविवारी सकाळी कावळा का आठवला आता? नाश्ता करून घरी परतांना तीन चार लाहान मुले आणि त्यांचे वडील होते. एक मुलगा त्यात कावळ्याला आट्याचे गोळे फेकत होता. त्यांना तेवढाच तो खेळ आणि मी पण बघत होतो हसून. माझ्यातले पण लहान मूळ हसू लागले कावळ्याला तो गोळा खाताना पाहून.

कावळा दुरूनच भावतो. काळा, कर्कश्य काव काव करणारा पक्षी, काय असे सुंदर ना त्यात? कावळ्याबद्दल बेपर्वाई असते. काय तो पक्षी, शाकाहारी पण आणि मांसाहारी पण. कावळा खरंतर स्वच्छ भारत अभियानाचा एक ब्रँड एमबेसेडर हवा. मुंबई आणि दिल्ली सारख्या मोठ्या शहरांचा कचरा कावळा साफ करतोच ना- रोज, कधीही संपावर ना जाता. लहानपणी मला आठवते मराठीच्या परीक्षेत हा निबंध यायचा एखादवेळेस, ‘आई संपावर गेली तर काय?’ ‘कावळा संपावर गेला तर काय?’ हा विषय हवा निबंधाचा.

लहानपणी आजी सांगायची मास नाही खायला हवे, पोटात किडे होतील. आजीचे चूक होते असे नाही. पण जे मास खातात त्यांच्याविषयी भेदभाव का? कावळा तर रोजच्या जीवनात आठवतही नाही. तो काहीही खाणारा कावळा. तसे तर त्याला जवळ पण येऊ देणार नाही. गलिच्छ, काळा, कर्कश्य काव देणारा कावळा. कसा हा खेळ बघा जीवनाचा. ज्याच्याशी आयुष्यभर भेदभाव केला, त्या कावळ्याने शेवटी पिंड नाही शिवली, तर आत्म्यालाही शांती मिळत नाही.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s