तुझी कविता

guhagar_sunset
Sunset: Guhagar Beach, Maharashtra, India. Copr. Shantanu Gharpure
 मी तिथे थांबलो होतो,
खोळम्बलो होतो, व्याकुळ होतो.
भेटशील, मिठी मारशील
आठवून होतो तो शेवटचा निरोप,
डोळ्यात पाणी,
खूप बोलायचे होते,
पण कंठाने परवानगी दिली नाही.
शेवटचे का होईना,
पुन्हा तुझी कविता ऐकायची होती,
पण काळाने परवानगी दिली नाही.
मी थांबलो होतो बघ,
तुझी वाट पाहत.
त्या गर्दीत, तू येशील,
असा डोळा लावत.
तू नाही आलीस,
आणि मी पण माझ्या वाटेल निघालो.
आता तू कुठे, आणि मी कुठे.
तू कविता लिहतेस,मला उमगते, कळते.
आणि मी ही कविता लिहतो,
पण ती तुला कळत नाही.
– शंतनु
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s